Zespół Aspergera

diagnoza prezentacja zaburzenia, modyfikacja zachowań w szkole i w domu

Przemoc w szkole podstawowej i gimnazjum – wskazówki dla nauczycieli

Warszawa, 8 grudnia 2008 r.

 • 9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.10 Otwarcie wykładu
 • 10:10 – 10:30 Prezentacja badań medycznych, nowe kierunki w leczeniu zaburzeń zachowania -wystąpienie lekarza
 • 10.30 – 11:00 Definicja i przyczyny agresji
 • 11:00 – 11.30 Problemy wychowawcze nauczycieli i rodziców
 • 11.30 – 11:50 Agresywny gimnazjalista – wskazówki dla nauczycieli
 • 11:50 – 12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00 – 12.30 Procedury postępowania nauczycieli, metody współpracy szkoły z policją w zagrożeniu dzieci przestępczością
 • 12.30 – 13.00 Rola Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, przykłady i propozycje zajęć terapeutycznych, rola socjoterapii
 • 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 14:30 Techniki pracy – terapeutyczny worek z pomysłamii
 • 14:30 – 15:30 Dorosły – nauczyciel agresji
 • 15:30 – 15:40 Przerwa kawowa
 • 15:40 – 16.45 Przegląd metod terapii
 • 16:45 – 17:00 Dyskusja końcowa