Zespół Aspergera

diagnoza prezentacja zaburzenia, modyfikacja zachowań w szkole i w domu

Tym razem z uroczystym obiadem jak w jednej wielkiej rodzinie ;)
Zapraszamy na kolejne konferencje.