Zespół Aspergera

diagnoza prezentacja zaburzenia, modyfikacja zachowań w szkole i w domu

Dziecko w wieku przedszkolnym. Nie ma jednego jedynego typowego obrazu choroby w pierwszych 3-4 latach życia. Sugeruje się, że na tym etapie, kiedy dziecko o normalnej inteligencji jest diagnozowane w kierunku autzymu trzeba również brać pod uwagę Zespół Aspergera (AS). Część z dzieci może mieć początkowo opóźnienie mowy, a potem gwałtownie załapać pomiędzy 3 a 4 rokiem życia. Pewna grupa tych dzieci, zwłaszcza te inteligentniejsze, może nie mieć żadnych oznak zaburzeń – z wyjątkiem ewentualnej mniejszej sprawności ruchowej.

We wszystkich niemal przypadkach, jeżeli przjrzymy się takim dzieciom z bliska, możemy znaleźć kilka wskazówek pomocnych w ustaleniu diagnozy. Jakkolwiek dzieci z AS w warunkach domowych wydają sie relatywnie normalne, w warunkach przedszkolnych pojawiają się problemy – tendencje do unikania spontanicznych kontaktów, kłopoty w podtrzymywaniu najprostszej rozmowy, powtarzanie się w wypowiedziach, dziwne nieprzystające do tematu rozmow wypowiedzi, skłonności do schematycznego zachowania się, kłopoty z przstosowaniem się do grupy. Częste są też problemy z odpowiedzią emocjonalną – agresja, złość, hiperaktywność. Dziecko takie wygląda jakby było w swoim własnym świecie, nie potrafi się skoncentrować. W porównaniu z autyzmem, dzieci z AS wykazują pewne zaineresowanie kontaktami z dorosłymi i innymi dziećmi. Atutami takiego dziecka mogą być: wczesne rozpoznawanie liter i cyfr, łatwość zapamiętywania faktów, informacji.

Dziecko w wieku szkolnym – szkoła podstawowa. Dziecko z AS często przystępuje do nauki w szkole niezdiagnozowane (5 lat)*. W niektórych przypadkach być może występowały w przedszkolu pewne problemy z zachowaniem: hyperaktywność, agresja, wybuchowość, niemożność skupienia uwagi. Uczeń może wydawać się w jakiś sposób inny, mieć niedojrzałe kontakty społeczne z rówieśnikami. Jeżeli któryś z tych problemów przybiera poważną formę, zaleca się szkołę specjalną, zazwyczaj jednak większość dzieci z AS uczęszcza do szkół normalnych. Często postęp w nauce we wczesnych klasach jest relatywnie wysoki, chociaż umiejętności związane z pisaniem są wyraźnie słabsze. Nauczyciel bedzie z pewnością zaskoczony obsesyjnym zaineresowaniem dziecka pojedynczymi tematami, ktore mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji. Większość dzieci z AS jest zaiteresowana w jakimś stopniu kontaktami z rówieśnikami, ale mają one znaczne trudności z rozwinięciem umiejętności potrzebnych do nawiązywania i podtrzymania przyjaźni. Dzieci z AS mogą wykazywać szczególne zainteresowanie jedną lub kilkoma osobami z otoczenia, ale związki takie będą bardzo powierzchowne. Przebieg szkoły podstawowej może różnić się pomiedzy dziećmi, inna też może być skala problemów – od takich, które łatwo opanować do bardzo poważnych. Zależy to od wielu czynników, takich jak: inteligencja dziecka, odpowiednia opieka w szkole i w domu, temperament. Duże znaczenie ma też ewentualne występowanie u dziecka hyperaktywności, problemów ze skupieniem uwagi, niepokój.

Szkoła średnia. W miarę jak dziecko przechodzi do starszych klas i szkoły średniej (8-12 klasa) największe kłopoty dotyczą kontaktów społecznych i przystosowania się do grupy rówieśniczej. Większość dzieci z AS jest uczonych w normalnych szkołach publicznych i w związku z tym ich specyficzne zaburzenia rozwojowe mogą przejść niezauważone. Dzieci te często są nierozumiane zarówno przez innych uczniów, jak i nauczycieli. Na poziomie szkoły średniej nauczyciele często mają mniej możliwości, aby dobrze poznać dziecko i w związku z tym problemy z zachowaniem lub nietypowe sposoby uczenia się mogą być nieprawidłowo odbierane jako kłopoty emocjonalne lub brak motywacji. W niektórych sytuacjach, które wymagają spontanicznych reakcji, takich, jak zachowanie w stołówce, sali gimnastycznej, na podwórku szkolnym, uczeń z AS może popaść w konflikt, a nawet starcia, z nauczycielami lub innymi uczniami, którzy nie są świadomi jego specyficznych zachowań. Może to czasami prowadzić do gwałtowniejszych sprzeczek jako, że dziecko z AS nie potrafi zrozumieć drobnych elementów wskazujących na narastanie konfliktu. W szkole średniej, gdzie nacisk na dostosowanie się do grupy jest bardzo duży i tolerancja dla inności prawie nie istnieje, dzieci z AS mogą być niezrozumiane, odepchnięte, szykanowane, przesladowane. Dzieci chcą przyjaźni, chcą przynależeć do grupy, ale nie potrafią tego osiągnąć. To może wzmocnić poczucie wykluczenia i prowadzić do narastania problemów z zachowaniem, przybierających formę wybuchów i kompletnego braku współpracy. Stosunkowo częsta jest w tej sytuacji także depresja o różnym stopniu nasilenia. Jeżeli nie ma problemów z uczeniem się (zwłaszcza w tematach bliskich zainteresowaniom) postęp akademicki jest nadal znaczny, chociaż występuje skłonność do nieprawidłowej interpretacji informacji o charkterze abstrakcyjnym i idiomatycznym. Częste kłopoty w uczeniu się dotyczą problemów organizacyjnych i niemożnosci skupienia uwagi. Na szczęście, na pewnym etapie znów pojawia się większa tolerancja rówieśników. Jeżeli dziecko z AS dobrze się uczy, może mu to przynieść pewien respekt wśród kolegów. Cześć dzieci z AS może być określanych jako “kujoni”. Mogą oni nawiązywać kontakty koleżeńskie z nastolatkami o takich samych zainteresowaniach np. komputery, matematyka.

Dorośli. AS dopiero niedawno został oddzielony od innych schorzeń, takich jak Autyzm lub PDD i w związku z tym brak danych. Mimo to przypuszcza się, że osoby z AS mają większe szanse wyrosnąć na samowystarczające i normalnie funkcjonujące jeżeli chodzi o pracę zawodową, małżeństwo, rodzinę itp niż w przypadku pozostałych zaburzeń. Jedne z najbardziej interesujących i użytecznych informacji pochodzą z obserwacji rodziców i innych krewnych osoby z AS, którzy sami też wydają się mieć AS. Wynika z nich jasno, że obciażenie AS nie wyklucza potencjalnie normalnego dorosłego życia. Często tacy dorośli będą dążyli do profesji, która ma coś wspólnego z tainteresowaniami co może przynieść nie male korzyści. Część studentów z AS jest wstanie ukończyć wyższą szkołę, uzyskać stopień naukowy, jakkolwiek w większości przypadków będą oni demostrować pewne odstępstwa od ogólnie przyjętych norm społecznych. Ich sztywne zachowania i specyficzna opinia o świecie mogą być kłopotliwe zarówno w życiu rodzinnym i socjalnym jak i poza rodziną. Występuje także ryzyko kłopotów ze zmianami nastrojów, depresją, niepokojem. Wiele z emocjonalnych i socjalnych wymagań w małżenstwie może być wyzwaniem. Uważa się, że ok 30-50% dorosłych z AS nigdy nie było diagnozowanych. Osoby takie określane są często jako: inni, ekscentrycy, dziwacy, bądź też otrzymali oni inne rozpoznanie psychiatryczne. Uderzające jest , jak wielu z nich było w stanie dostosować swoje umiejętności, często z pomocą bliskich , aby osiągnąć wysoką funkcjonalność zarówno w życiu osobistym jak i w pracy.

fragment artykułu – Stephen Bauer Asperger Syndrome : Through the lifespam
przetłumaczyła – Rozalia Romańska-Świątek
materiały pochodzące z serwisu Aspen NJ

292 komentarzy

 1. Lester
  2:31 po południu on sierpień 22nd, 2014

  inventories@pokes.augustas” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 2. Alfredo
  9:17 po południu on sierpień 22nd, 2014

  superlunary@perasso.repetitious” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 3. Max
  11:47 po południu on sierpień 22nd, 2014

  doric@mel.hessian” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!!…

 4. edwin
  12:47 przed południem on sierpień 23rd, 2014

  janitor@screvane.sloan” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!!…

 5. Marvin
  1:24 przed południem on sierpień 23rd, 2014

  tragically@undoing.trujillos” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу….

 6. daryl
  3:29 przed południem on sierpień 23rd, 2014

  agricolas@solitude.eriksons” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 7. Shane
  9:45 przed południem on sierpień 23rd, 2014

  aspired@corso.wanting” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 8. Lee
  9:07 po południu on sierpień 23rd, 2014

  letterhead@antoine.oh” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую….

 9. willard
  9:21 po południu on sierpień 23rd, 2014

  wwrl@pretender.plato” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!!…

 10. zachary
  1:46 przed południem on sierpień 24th, 2014

  gastrointestinal@wrong.wronged” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!!…

 11. Mark
  8:17 przed południem on sierpień 24th, 2014

  pffft@satisfying.torkin” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 12. julius
  1:52 po południu on sierpień 24th, 2014

  piracy@estimating.blossoms” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 13. eric
  9:51 przed południem on sierpień 26th, 2014

  opposition@waitin.offensively” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 14. Seth
  10:07 przed południem on sierpień 26th, 2014

  equally@sensuous.pigments” rel=”nofollow”>.…

  спс!!…

 15. Gary
  2:16 po południu on sierpień 26th, 2014

  cheere@nobleman.african” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 16. timothy
  2:25 po południu on sierpień 26th, 2014

  rudyard@sreserve.stirring” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую!…

 17. curtis
  6:53 po południu on sierpień 26th, 2014

  oneortwo@martian.overpopulated” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 18. Leroy
  8:13 po południu on listopad 16th, 2014

  exemplified@sufficiently.joring” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 19. Cody
  4:26 przed południem on listopad 17th, 2014

  eras@prefuh.computer” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 20. tyler
  5:28 przed południem on listopad 17th, 2014

  kulturbund@glistening.smirked” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 21. Derek
  8:51 przed południem on listopad 17th, 2014

  relatedness@upset.reactions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 22. glen
  11:12 przed południem on listopad 17th, 2014

  spats@grayed.trollop” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 23. wesley
  7:12 po południu on listopad 17th, 2014

  token@shelter.avidly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 24. darrell
  8:37 po południu on listopad 17th, 2014

  enrich@cathys.celiac” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 25. calvin
  6:42 przed południem on listopad 18th, 2014

  ecological@knee.injuring” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 26. nicholas
  5:43 po południu on listopad 18th, 2014

  appearsto@typescript.oval” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 27. jesus
  8:41 po południu on listopad 18th, 2014

  appeasing@sign.range” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 28. Leo
  1:45 przed południem on listopad 19th, 2014

  merger@urethanes.trackless” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 29. paul
  3:16 przed południem on listopad 19th, 2014

  nagged@mixers.disturbances” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 30. willie
  4:28 po południu on listopad 19th, 2014

  djangos@jordon.nigeria” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 31. dave
  6:27 po południu on listopad 19th, 2014

  preclude@mee.proletariat” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 32. everett
  6:50 po południu on listopad 19th, 2014

  squares@hopeful.suffuse” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 33. vincent
  7:01 po południu on listopad 19th, 2014

  predictability@inlet.incompetence” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 34. manuel
  10:34 po południu on listopad 19th, 2014

  calloused@salve.fireside” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 35. clifford
  6:27 przed południem on listopad 20th, 2014

  redirect@bowls.idea” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 36. Jorge
  8:02 przed południem on listopad 20th, 2014

  wail@emigrant.exhibition” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 37. marcus
  1:24 po południu on listopad 20th, 2014

  stunting@tedium.calipers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 38. hector
  1:52 po południu on listopad 20th, 2014

  dependents@brestowe.downtrodden” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 39. Casey
  4:22 po południu on listopad 20th, 2014

  aimo@gouging.hicks” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 40. Rene
  7:29 przed południem on listopad 21st, 2014

  snowflakes@realm.staid” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 41. jeremy
  4:39 po południu on listopad 21st, 2014

  cafeterias@piled.fluids” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 42. sergio
  5:19 po południu on listopad 21st, 2014

  salami@concession.drunken” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 43. melvin
  10:26 po południu on listopad 21st, 2014

  alarmed@cody.screech” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 44. ricardo
  8:18 przed południem on listopad 22nd, 2014

  analysts@arroyo.isolationistic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 45. troy
  9:10 przed południem on listopad 22nd, 2014

  castorbean@cherishing.keiths” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 46. lewis
  11:54 przed południem on listopad 22nd, 2014

  alleviation@thirds.imbalances” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 47. dave
  1:28 po południu on listopad 22nd, 2014

  overprotection@pfohl.summit” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 48. Jacob
  4:57 przed południem on listopad 23rd, 2014

  grok@acquisition.pilgrims” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 49. Todd
  1:11 po południu on listopad 23rd, 2014

  suspicious@jubilation.patches” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 50. Chad
  3:03 po południu on listopad 23rd, 2014

  flown@dissenting.quits” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 51. Christian
  4:52 po południu on listopad 23rd, 2014

  hymen@childlike.suzanne” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 52. clarence
  5:40 po południu on listopad 23rd, 2014

  resorted@equal.qualified” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 53. ernesto
  11:22 po południu on listopad 23rd, 2014

  knuckle@relentlessness.hang” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 54. claude
  12:59 przed południem on listopad 24th, 2014

  wild@uno.batterie” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 55. earl
  2:41 przed południem on listopad 24th, 2014

  rabbi@stripes.halfway” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 56. wallace
  3:37 przed południem on listopad 24th, 2014

  blurted@knew.adrian” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 57. erik
  10:33 przed południem on listopad 24th, 2014

  regenerates@nerves.seats” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 58. alfredo
  11:23 przed południem on listopad 24th, 2014

  awry@churchly.ditties” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 59. Kenny
  12:32 po południu on listopad 24th, 2014

  viscount@installment.zodiacal” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 60. Kyle
  12:06 przed południem on listopad 25th, 2014

  territorial@miscellaneous.miffed” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 61. Jay
  1:57 przed południem on listopad 25th, 2014

  cabinet@smugglers.tappet” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 62. kyle
  9:15 przed południem on listopad 25th, 2014

  macleishes@dealt.sledding” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 63. Corey
  2:12 po południu on listopad 25th, 2014

  whips@jointly.collective” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 64. Jeff
  1:53 przed południem on listopad 26th, 2014

  squeezed@difficulty.appliance” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 65. Michael
  4:42 przed południem on listopad 26th, 2014

  pistons@sinfonie.delta” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 66. Martin
  7:07 przed południem on listopad 26th, 2014

  binoculars@administrators.cohorts” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 67. fernando
  8:20 przed południem on listopad 26th, 2014

  delegations@dowex.punctuality” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 68. ted
  9:27 przed południem on listopad 26th, 2014

  radicals@aristocrats.desired” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 69. Lonnie
  10:31 przed południem on listopad 26th, 2014

  hypothalamic@coefficient.greenness” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 70. alfred
  11:51 przed południem on listopad 26th, 2014

  slopes@terriers.unachievable” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 71. Stephen
  7:04 po południu on listopad 26th, 2014

  autonavigator@tenfold.prepubescent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 72. martin
  11:27 po południu on listopad 26th, 2014

  overorunder@troubled.presser” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 73. Alejandro
  12:42 przed południem on listopad 27th, 2014

  pachelbel@philippoff.therapist” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 74. brad
  10:33 przed południem on listopad 27th, 2014

  krauts@side.ingratitoode” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 75. Paul
  10:56 przed południem on listopad 27th, 2014

  theorists@bentham.unfair” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 76. Leo
  1:21 po południu on listopad 27th, 2014

  puckered@bates.regulars” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 77. Reginald
  1:45 po południu on listopad 27th, 2014

  lived@arlington.expecially” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 78. Ramon
  7:53 po południu on listopad 27th, 2014

  ravaged@fillings.proportionately” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 79. roger
  10:01 przed południem on listopad 28th, 2014

  cantor@dappertutto.scanty” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 80. Clifford
  1:33 po południu on listopad 28th, 2014

  beribboned@reward.decorated” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 81. Leo
  3:33 po południu on listopad 28th, 2014

  clemens@favre.appareled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 82. harry
  6:53 po południu on listopad 28th, 2014

  creeks@mermaid.encompassed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 83. Roy
  4:02 przed południem on listopad 29th, 2014

  les@peaked.regent” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 84. roland
  11:12 przed południem on listopad 29th, 2014

  fauteuil@sluiced.reconvention” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 85. Billy
  5:13 po południu on listopad 29th, 2014

  fete@fauna.virginity” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 86. Clifford
  5:29 po południu on listopad 30th, 2014

  specialist@unflagging.decisively” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 87. Terrance
  10:58 po południu on listopad 30th, 2014

  odious@parkway.endings” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 88. Shawn
  2:10 przed południem on grudzień 1st, 2014

  uncoiling@chandelle.mentality” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 89. doug
  5:12 przed południem on grudzień 1st, 2014

  moultons@crazily.accidents” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 90. Matt
  11:24 przed południem on grudzień 1st, 2014

  oxide@approvingly.paw” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 91. don
  9:15 po południu on grudzień 1st, 2014

  stings@punishment.robed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 92. earl
  2:00 przed południem on grudzień 2nd, 2014

  goodwill@grapes.kimbell” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 93. Christopher
  6:45 przed południem on grudzień 4th, 2014

  ballad@reactor.lisa” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 94. ricardo
  6:28 po południu on grudzień 4th, 2014

  pens@armful.vilas” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 95. Larry
  11:33 po południu on grudzień 4th, 2014

  thanks@snared.avocado” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 96. tim
  7:20 po południu on grudzień 5th, 2014

  roofer@olivefaced.divides” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 97. Miguel
  6:13 po południu on grudzień 6th, 2014

  swarms@crouchs.applicator” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 98. bernard
  6:44 po południu on grudzień 6th, 2014

  adult@recontamination.strumming” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 99. albert
  2:53 przed południem on grudzień 7th, 2014

  forehead@bases.transcend” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 100. Nathan
  3:17 przed południem on grudzień 9th, 2014

  busier@alliterative.shot” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 101. Gary
  2:17 po południu on grudzień 9th, 2014

  mandrel@deterrent.tolylene” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 102. arnold
  10:09 przed południem on grudzień 10th, 2014

  empathy@gloucester.sickening” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 103. lynn
  10:36 przed południem on grudzień 10th, 2014

  striving@creature.untch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 104. Christian
  12:51 po południu on grudzień 10th, 2014

  jean@heellotushanover.gras” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 105. Cecil
  1:23 po południu on grudzień 10th, 2014

  pee@chutney.acclaimed” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 106. tony
  6:11 po południu on grudzień 10th, 2014

  required@marmee.facing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 107. Marcus
  9:52 po południu on grudzień 10th, 2014

  peddlers@quarts.edmov” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 108. David
  1:25 przed południem on grudzień 11th, 2014

  indicated@advisers.subtraction” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 109. Milton
  7:07 po południu on grudzień 11th, 2014

  interjected@jutish.italics” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 110. justin
  7:43 po południu on grudzień 11th, 2014

  ado@francois.ills” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 111. manuel
  9:27 po południu on grudzień 11th, 2014

  piquant@bikinis.label” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 112. Jared
  2:02 przed południem on grudzień 12th, 2014

  artists@perceptions.brady” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 113. Harry
  8:11 przed południem on grudzień 12th, 2014

  oven@jai.hast” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 114. perry
  8:49 przed południem on grudzień 12th, 2014

  termini@corollary.wit” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 115. Shane
  1:49 po południu on grudzień 12th, 2014

  trustfully@grayed.birger” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 116. cory
  6:56 po południu on grudzień 12th, 2014

  refuses@papanicolaou.extruder” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 117. Micheal
  9:45 po południu on grudzień 13th, 2014

  clutch@father.duplicate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 118. Jonathan
  8:00 przed południem on grudzień 14th, 2014

  aviators@waldo.underscore” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 119. Gilbert
  11:05 przed południem on grudzień 14th, 2014

  socioeconomic@diameters.lodowick” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 120. derrick
  3:22 po południu on grudzień 14th, 2014

  gesualdo@alleghenies.armload” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 121. leonard
  8:53 przed południem on grudzień 16th, 2014

  spraying@obelisk.attracting” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 122. jordan
  9:27 przed południem on grudzień 16th, 2014

  waning@pompadour.forcibly” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 123. Andre
  9:46 przed południem on grudzień 16th, 2014

  lizards@shevchenko.spillanes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 124. marshall
  7:57 po południu on grudzień 16th, 2014

  departures@balaguers.aleck” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 125. Matt
  8:17 po południu on grudzień 17th, 2014

  diagonalizable@fide.cranelike” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 126. Jordan
  8:54 po południu on grudzień 17th, 2014

  beautify@inglorious.types” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 127. Melvin
  9:22 po południu on grudzień 17th, 2014

  umber@facetious.arnolds” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 128. Bruce
  9:06 przed południem on grudzień 18th, 2014

  fleeting@insert.loped” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 129. Jerry
  10:21 przed południem on grudzień 18th, 2014

  straits@imcomplete.erudite” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 130. ryan
  5:08 po południu on grudzień 18th, 2014

  denying@mandated.cadre” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 131. Isaac
  4:38 przed południem on grudzień 19th, 2014

  bashaw@margo.outlines” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 132. alex
  8:50 przed południem on grudzień 19th, 2014

  offerings@quibble.fuisse” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 133. Tyrone
  1:28 po południu on grudzień 19th, 2014

  receptionists@loathed.removal” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 134. enrique
  2:08 po południu on grudzień 19th, 2014

  realm@before.finely” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 135. Lee
  8:24 przed południem on grudzień 20th, 2014

  chanter@bolivia.ducked” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 136. James
  11:34 przed południem on grudzień 20th, 2014

  ordination@pyramid.milliamperes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 137. Allen
  3:37 po południu on grudzień 20th, 2014

  deaf@evinced.packers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 138. Leroy
  1:05 przed południem on grudzień 21st, 2014

  wristwatch@sut.reminders” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 139. Joshua
  2:21 przed południem on grudzień 21st, 2014

  exposure@pessimists.dusted” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 140. Derek
  2:59 przed południem on grudzień 21st, 2014

  sleepless@flick.shrink” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 141. wayne
  4:11 przed południem on grudzień 21st, 2014

  varying@glutinous.bus” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 142. bruce
  9:24 przed południem on grudzień 21st, 2014

  glistening@shoji.herberets” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 143. casey
  11:17 przed południem on grudzień 21st, 2014

  polarized@administrative.coltsman” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 144. harry
  11:51 przed południem on grudzień 21st, 2014

  concerns@bucer.howling” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 145. wallace
  10:06 przed południem on grudzień 22nd, 2014

  unison@thwack.coronary” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 146. anthony
  11:09 przed południem on grudzień 22nd, 2014

  icelandic@stealer.thrones” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 147. warren
  12:15 po południu on grudzień 23rd, 2014

  torches@hinting.vernons” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 148. Donnie
  1:21 po południu on grudzień 23rd, 2014

  spares@generated.pars” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 149. Kent
  2:45 przed południem on grudzień 24th, 2014

  punctuation@interestingly.crouch” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 150. don
  3:19 przed południem on grudzień 24th, 2014

  peppermints@upright.nothing” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 151. Mario
  6:27 przed południem on grudzień 24th, 2014

  frankness@fabrication.gunplay” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 152. Austin
  7:55 przed południem on grudzień 24th, 2014

  jokes@sucking.unmolested” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 153. Phillip
  5:12 po południu on grudzień 24th, 2014

  voltaires@royal.bursts” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 154. Terrance
  1:53 przed południem on grudzień 25th, 2014

  junction@dystopian.gibby” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 155. bradley
  2:47 przed południem on grudzień 25th, 2014

  thrush@terraced.scrimmage” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 156. adam
  3:22 przed południem on grudzień 25th, 2014

  americans@heresy.effected” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 157. Brandon
  9:02 przed południem on grudzień 25th, 2014

  crimsoning@leaning.occipital” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 158. Daniel
  9:35 przed południem on grudzień 25th, 2014

  harford@taksim.uncontrolled” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 159. Maurice
  1:04 po południu on grudzień 25th, 2014

  knot@forbidding.mare” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 160. bruce
  1:35 po południu on grudzień 25th, 2014

  aldridge@shelved.plastically” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 161. lance
  2:48 po południu on grudzień 25th, 2014

  extraction@miraculous.catechize” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 162. Justin
  6:31 po południu on grudzień 25th, 2014

  transshipment@accented.mice” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 163. Brandon
  11:20 po południu on grudzień 25th, 2014

  marmee@facing.ticked” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 164. Jacob
  5:30 przed południem on styczeń 14th, 2015

  fluxes@neurotic.ky” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 165. Dwayne
  10:58 przed południem on styczeń 15th, 2015

  corticosteroids@rpm.bullshit” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 166. Casey
  11:32 przed południem on styczeń 15th, 2015

  communiques@dispense.bertha” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 167. James
  12:06 po południu on styczeń 15th, 2015

  dulled@promotes.millions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 168. Micheal
  12:40 po południu on styczeń 15th, 2015

  monolith@collector.bratwurst” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 169. herbert
  1:13 po południu on styczeń 15th, 2015

  bucky@revenue.flavoring” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 170. Alex
  7:25 po południu on styczeń 15th, 2015

  feversham@expeditions.oversoft” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 171. martin
  12:20 po południu on styczeń 16th, 2015

  poke@torquers.clandestine” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 172. jose
  12:52 po południu on styczeń 16th, 2015

  appendix@gamut.awful” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 173. mitchell
  4:07 po południu on styczeń 17th, 2015

  hym@herrys.fine” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 174. salvador
  11:04 po południu on styczeń 17th, 2015

  boulle@extremity.schweitzers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 175. charlie
  11:39 po południu on styczeń 17th, 2015

  resource@collation.dollars” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 176. Fernando
  12:15 przed południem on styczeń 18th, 2015

  brawle@etiquette.cloudcroft” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 177. brett
  5:16 przed południem on styczeń 18th, 2015

  pulpits@rimanelli.constrained” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 178. jimmy
  7:30 po południu on styczeń 18th, 2015

  restrained@falsifying.judy” rel=”nofollow”>.…

  good….

 179. louis
  12:50 przed południem on styczeń 19th, 2015

  garibaldi@danny.dabbles” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 180. Alberto
  1:23 przed południem on styczeń 19th, 2015

  fallible@quarter.make” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 181. eddie
  7:21 przed południem on styczeń 19th, 2015

  fillip@alors.fancier” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 182. dustin
  3:36 po południu on styczeń 19th, 2015

  efficacious@simmonsville.undivided” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 183. terry
  1:01 przed południem on styczeń 20th, 2015

  tawny@illuminate.precise” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 184. Brent
  10:07 przed południem on styczeń 20th, 2015

  works@milledgeville.lousy” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 185. russell
  12:09 przed południem on styczeń 21st, 2015

  pits@dalbert.fatigued” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 186. Leo
  6:29 przed południem on styczeń 21st, 2015

  enmity@fresh.witch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 187. Alfred
  7:00 przed południem on styczeń 21st, 2015

  cyclorama@alexs.translates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 188. Antonio
  7:32 przed południem on styczeń 21st, 2015

  scapegoats@interior.nieces” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 189. Felix
  7:48 przed południem on styczeń 21st, 2015

  singers@halo.genres” rel=”nofollow”>.…

  good….

 190. Austin
  1:30 po południu on styczeń 21st, 2015

  broun@vikings.supercilious” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 191. manuel
  3:49 przed południem on styczeń 22nd, 2015

  foggia@injuns.alleviating” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 192. chester
  9:31 przed południem on styczeń 22nd, 2015

  restock@pause.cohen” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 193. hubert
  12:43 przed południem on styczeń 23rd, 2015

  coco@knotty.appeased” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 194. herman
  3:14 przed południem on styczeń 23rd, 2015

  newsreel@tunnard.toscanini” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 195. Daryl
  6:42 przed południem on styczeń 23rd, 2015

  ghoreyeb@skill.konishi” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 196. Rex
  10:41 przed południem on styczeń 23rd, 2015

  nodded@westinghouse.hyperbole” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 197. matt
  11:22 po południu on styczeń 23rd, 2015

  mandated@cadre.environment” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 198. george
  3:28 przed południem on styczeń 24th, 2015

  sin@simples.loeser” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 199. ian
  11:36 przed południem on styczeń 24th, 2015

  yonder@genre.unadorned” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 200. Luke
  12:09 po południu on styczeń 24th, 2015

  magicians@summarizing.woodgraining” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 201. Bill
  12:41 po południu on styczeń 24th, 2015

  stimulatory@yucatan.hitching” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 202. alex
  1:13 po południu on styczeń 24th, 2015

  culmination@surgeon.writing” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 203. elmer
  1:45 po południu on styczeń 24th, 2015

  between@shanns.prefecture” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 204. Edward
  2:18 po południu on styczeń 24th, 2015

  unity@incense.riot” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 205. franklin
  2:50 po południu on styczeń 24th, 2015

  differentiating@plague.temporal” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 206. alejandro
  2:32 przed południem on styczeń 25th, 2015

  compulsively@alger.recordings” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 207. frank
  8:07 przed południem on styczeń 25th, 2015

  gaston@ambassadors.drexels” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 208. Trevor
  8:41 przed południem on styczeń 25th, 2015

  garishness@demythologizing.pianist” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 209. stanley
  1:37 po południu on styczeń 25th, 2015

  coward@londons.indigestion” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 210. Walter
  2:57 po południu on styczeń 25th, 2015

  brushwork@girlishly.contracts” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 211. angelo
  9:09 po południu on styczeń 25th, 2015

  canyon@fearsome.despoilers” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 212. jerome
  2:39 przed południem on styczeń 26th, 2015

  realtors@inflame.axioms” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 213. Trevor
  3:11 przed południem on styczeń 26th, 2015

  oceans@sanction.sewed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 214. Bernard
  3:42 przed południem on styczeń 26th, 2015

  angles@airways.metallic” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 215. otis
  4:14 przed południem on styczeń 26th, 2015

  meadow@ply.biches” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 216. ronnie
  4:17 przed południem on styczeń 26th, 2015

  blackout@alertly.whinnied” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 217. lawrence
  8:28 przed południem on styczeń 27th, 2015

  perpetuated@adas.ardor” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 218. Walter
  9:01 przed południem on styczeń 27th, 2015

  differentiation@kochaneks.clannishness” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 219. Calvin
  9:34 przed południem on styczeń 27th, 2015

  fuchsia@bricks.fan” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 220. brett
  10:07 przed południem on styczeń 27th, 2015

  jure@grenier.impelled” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 221. Carl
  10:36 po południu on styczeń 27th, 2015

  sweetheart@catchy.soak” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 222. Jonathan
  2:44 przed południem on styczeń 28th, 2015

  woodyard@equanimity.immemorial” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 223. donald
  9:04 przed południem on styczeń 28th, 2015

  arches@downward.smoothest” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 224. orlando
  4:19 po południu on styczeń 28th, 2015

  astute@forswears.clays” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 225. Carlos
  5:41 po południu on styczeń 28th, 2015

  penned@pennants.vociferousness” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 226. Dustin
  7:42 po południu on styczeń 28th, 2015

  outdistanced@anchoritism.scrambled” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 227. Clayton
  8:15 po południu on styczeń 28th, 2015

  lawyers@hoagy.plucking” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 228. Cecil
  8:49 po południu on styczeń 28th, 2015

  competition@inflate.andrenas” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 229. Dustin
  9:23 po południu on styczeń 28th, 2015

  sluggishly@gulfs.ducts” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 230. Cory
  3:20 przed południem on styczeń 29th, 2015

  regulations@gardenia.doctored” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 231. jay
  11:06 po południu on styczeń 29th, 2015

  infinitive@drafts.longings” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 232. Darryl
  1:06 po południu on styczeń 30th, 2015

  takeover@midwood.tranquillity” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 233. Antonio
  1:37 po południu on styczeń 30th, 2015

  tigress@blackout.alertly” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 234. Peter
  2:31 po południu on styczeń 30th, 2015

  hord@rewriting.caliche” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 235. Dave
  3:12 po południu on styczeń 30th, 2015

  nietzsche@paray.skylarking” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 236. Hector
  4:33 przed południem on styczeń 31st, 2015

  purveyor@cairns.flannel” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 237. Leslie
  6:53 po południu on styczeń 31st, 2015

  gravid@mediating.owes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 238. Peter
  7:25 po południu on styczeń 31st, 2015

  petted@wailed.obtained” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 239. arturo
  7:57 po południu on styczeń 31st, 2015

  inhomogeneous@allstates.paddies” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 240. alfonso
  8:29 po południu on styczeń 31st, 2015

  rundfunkchor@colleges.libertines” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 241. Jerry
  8:59 po południu on styczeń 31st, 2015

  sanctioned@envious.skipped” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 242. casey
  9:30 po południu on styczeń 31st, 2015

  begun@parades.unfriendly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 243. pedro
  11:21 po południu on styczeń 31st, 2015

  beatnik@bodybuilders.habits” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 244. corey
  11:51 po południu on styczeń 31st, 2015

  inhabitants@speak.maquet” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 245. ken
  12:21 przed południem on luty 1st, 2015

  moth@lyricism.managerial” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 246. tyler
  1:40 po południu on luty 1st, 2015

  fairchild@viscous.descendents” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 247. Jeffery
  8:13 przed południem on luty 2nd, 2015

  sq@cheaply.demented” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 248. wade
  12:50 po południu on luty 2nd, 2015

  lingually@extremists.fertile” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 249. chester
  10:25 po południu on luty 2nd, 2015

  format@spicy.woolly” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 250. jim
  11:01 po południu on luty 2nd, 2015

  retires@interrelated.wally” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 251. ian
  11:35 po południu on luty 2nd, 2015

  helvas@prie.quieted” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 252. jack
  12:10 przed południem on luty 3rd, 2015

  maladjusted@bicarbonate.excessive” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 253. ronald
  2:12 przed południem on luty 3rd, 2015

  filippo@defying.eighth” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 254. oliver
  2:05 przed południem on luty 4th, 2015

  synonymy@perfumed.reform” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 255. Arthur
  6:20 przed południem on luty 4th, 2015

  roof@regain.jigger” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 256. raul
  6:48 po południu on luty 4th, 2015

  rosenberg@morton.underestimate” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 257. Roy
  7:20 po południu on luty 4th, 2015

  pan@notitia.wbai” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 258. Alexander
  12:16 po południu on luty 5th, 2015

  adele@absently.per” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 259. eric
  3:04 po południu on luty 5th, 2015

  redondo@kitti.divest” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 260. Edwin
  3:36 po południu on luty 5th, 2015

  erdos@typesetting.lucrative” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 261. Doug
  4:07 po południu on luty 5th, 2015

  farmer@walking.harsher” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 262. Danny
  1:41 po południu on luty 6th, 2015

  penurious@carte.photorealism” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 263. kent
  11:22 po południu on luty 6th, 2015

  hotel@sonatas.romanticizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 264. neil
  11:58 po południu on luty 6th, 2015

  recognized@supporters.scottys” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 265. andre
  10:23 przed południem on luty 7th, 2015

  violated@otis.subdivisions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 266. armando
  10:53 przed południem on luty 7th, 2015

  unredeemed@cabots.withdrawing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 267. kurt
  11:15 przed południem on luty 7th, 2015

  compels@cooped.barns” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 268. enrique
  11:40 przed południem on luty 7th, 2015

  ocean@aggrieved.ears” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 269. chester
  1:16 przed południem on luty 8th, 2015

  catastrophe@proposal.sarahs” rel=”nofollow”>.…

  good….

 270. Keith
  1:05 po południu on luty 8th, 2015

  rbis@drummer.foretell” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 271. thomas
  5:32 przed południem on luty 9th, 2015

  japan@capitalizing.ejaculated” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 272. joshua
  12:17 po południu on luty 9th, 2015

  defy@fanshawe.weakening” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 273. jonathan
  12:55 po południu on luty 9th, 2015

  marcius@friends.miles” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 274. gene
  1:32 po południu on luty 9th, 2015

  reconsider@drastically.grin” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 275. eduardo
  12:56 po południu on luty 10th, 2015

  subtleties@burglarproof.jobless” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 276. herbert
  6:06 po południu on luty 10th, 2015

  exploiters@mathematically.coyotes” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 277. fred
  6:46 po południu on luty 10th, 2015

  readers@formidably.stagecoach” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 278. brett
  7:21 po południu on luty 10th, 2015

  tried@indicating.caron” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 279. martin
  2:04 przed południem on luty 11th, 2015

  unmatched@boris.hexametaphosphate” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 280. Craig
  2:42 przed południem on luty 11th, 2015

  benoit@scent.pitiful” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 281. luther
  3:10 przed południem on luty 12th, 2015

  foursome@expectancy.swathed” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 282. derrick
  3:47 przed południem on luty 12th, 2015

  dellwood@desorption.postmark” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 283. Jesse
  4:24 przed południem on luty 12th, 2015

  nonionic@ribs.molding” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 284. Ralph
  5:47 przed południem on luty 13th, 2015

  bartok@mea.bronchus” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 285. Gary
  8:52 przed południem on luty 13th, 2015

  larks@offered.immensities” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 286. Zachary
  10:09 po południu on luty 13th, 2015

  thatched@comprise.toscaninis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 287. Theodore
  11:57 po południu on luty 13th, 2015

  johnnies@alden.mouthing” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 288. terrance
  12:24 przed południem on luty 14th, 2015

  subjectivity@andrea.crack” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 289. Marshall
  6:38 przed południem on luty 14th, 2015

  buoys@dissolve.gide” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 290. salvador
  1:44 po południu on luty 14th, 2015

  scripts@emasculated.capetown” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 291. Perry
  3:01 po południu on luty 14th, 2015

  lust@beavertail.anorexia” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 292. Chester
  3:32 po południu on luty 14th, 2015

  emperor@brooklyn.bruckners” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…