Zespół Aspergera

diagnoza prezentacja zaburzenia, modyfikacja zachowań w szkole i w domu

Tym razem z uroczystym obiadem jak w jednej wielkiej rodzinie ;)
Zapraszamy na kolejne konferencje.

Zespół Aspergera: Jak diagnozować, jak pracować.

Warszawa, 27 lutego 2009 r.

 • 8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników
 • 9.00 – 10.00 Jak diagnozować Zespół Aspergera – proces diagnozy, kryteria diagnostyczne, prezentacja narzędzi diagnostycznych. Definicja Zespołu Aspergera, pokazanie funkcjonowania dziecka, młodzieży, dorosłego – analiza zachowań.
 • 10:00 – 10:30 Leczenie w Polsce dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera.
 • 10.30 – 11:30 Metoda stopniowej interwencji, Modelowanie zachowania – metody, praca z planami aktywności jako metoda organizacji pracy dziecka niepełnosprawnego.
 • 11:30 – 12.00 Terapeuta cień – rola, zadania.
 • 12:00 – 12.30 Metody pracy szkoły, nauczyciela.
 • 12.30 – 13.30 przerwa obiadowa – zapraszamy Państwa na obiad do restauracji
 • 13.30 – 14.00 Metody pracy rodzica.
 • 14.00 – 14.10 przerwa kawowa
 • 14:10 – 15:00 Podstawowe techniki behawioralne.
 • 15:00 Zakończenie

Więcej informacji na stronie patrona medialnego: www.szkolnictwo.info lub organizatora: www.sukces-konferencje.pl

Przemoc w szkole podstawowej i gimnazjum – wskazówki dla nauczycieli

Warszawa, 8 grudnia 2008 r.

 • 9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.10 Otwarcie wykładu
 • 10:10 – 10:30 Prezentacja badań medycznych, nowe kierunki w leczeniu zaburzeń zachowania -wystąpienie lekarza
 • 10.30 – 11:00 Definicja i przyczyny agresji
 • 11:00 – 11.30 Problemy wychowawcze nauczycieli i rodziców
 • 11.30 – 11:50 Agresywny gimnazjalista – wskazówki dla nauczycieli
 • 11:50 – 12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00 – 12.30 Procedury postępowania nauczycieli, metody współpracy szkoły z policją w zagrożeniu dzieci przestępczością
 • 12.30 – 13.00 Rola Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, przykłady i propozycje zajęć terapeutycznych, rola socjoterapii
 • 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 14:30 Techniki pracy – terapeutyczny worek z pomysłamii
 • 14:30 – 15:30 Dorosły – nauczyciel agresji
 • 15:30 – 15:40 Przerwa kawowa
 • 15:40 – 16.45 Przegląd metod terapii
 • 16:45 – 17:00 Dyskusja końcowa

Jak zwykle komplet (30 osób). Wszyscy zadowoleni i gotowi na kolejne “zloty”  ; – )

“Budowanie programów edukacyjnych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”

Warszawa, 21 listopada 2008 r.

Plan konferencji

 • 9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.10 Otwarcie wykładu
 • 10:10 – 10:30 Prezentacja badań medycznych, nowe kierunki w leczeniu autystów i aspergerów – wystąpienie lekarza
 • 10.30 – 11:00 Przepisy prawne, wydawanie orzeczeń dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera
 • 11:00 – 11.30 Najczęściej spotykane dziecięce zaburzenia rozwojowe- charakterystyka ogólna
 • 11.30 – 11:50 Konstruowanie programu rewalidacyjno-edukacyjnego
 • 11:50 – 12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00 – 12.30 Konstruowanie programu rewalidacyjno-edukacyjnego
 • 12.30 – 13.00 Planowanie działań mających na celu stworzenie spójnego systemu wsparcia małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny
 • 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 14:30 Metoda stopniowej interwencji
 • 14:30 – 15:30 Terapeuta cień
 • 15:30 – 15:40 Przerwa kawowa
 • 15:40 – 16.45 Przegląd metod terapii
 • 16:45 – 17:00 Dyskusja końcowa

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną również:

 1. Narzędzia badawcze i diagnostyczne
 2. Ćwiczenia praktyczne
 3. Zapewniony pakiet materiałów do natychmiastowego zastosowania

Więcej informacji na stronie patrona medialnego: www.szkolnictwo.info lub organizatora: www.sukces-konferencje.pl

A tak było na ostaniej konferencji. Wszyscy nieobecni niech żałują. Zapraszamy na kolejną. Informacje już za chwilę.

Serdecznie zapraszamy na drugą już edycję Konferencji z cyklu:

“Zespół Aspergera: diagnoza prezentacja zaburzenia, modyfikacja zachowań w szkole i w domu”

Warszawa, 7 listopad 2008 r.

Plan konferencji

 • 10.00 – 10.10 Otwarcie wykładu
 • 10:10 – 10:30 Nowości farmakologiczne w leczeniu i terapii Zespołu Aspergera, ADHD – wystąpienie lekarza
 • 10.30 – 11:00 Proces diagnozy, kryteria diagnostyczne, zaburzenia współwystępujące, przyczyny
 • 11:00 – 11.30 Prezentacja i omówienie narzędzi badawczych
 • 11.30 – 11:50 Zespół Aspergera – ADHD: podobieństwa i różnice, błędy diagnostyczne
 • 11:50 – 12.00 Przerwa kawowa
 • 12.00 – 12.30 Analiza zachowań
 • 12.30 – 13.00 Metoda stopniowej interwencji
 • 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 14:30 Terapeuta cień – rola, zadania
 • 14:30 – 15:30 Modelowanie zachowania – metody, Praca z planami aktywności jako metoda organizacji pracy dziecka niepełnosprawnego
 • 15:30 – 15:40 Przerwa kawowa
 • 15:40 – 16.10 Metody pracy szkoły, nauczyciela
 • 16.10 – 16.45 Metody pracy rodzica
 • 16:45 – 17:00 Dyskusja końcowaPodczas wykładu zaprezentowane zostaną również:

 1. Narzędzia badawcze i diagnostyczne
 2. Ćwiczenia praktyczne
 3. Materiały audio/video
 4. Zapewniony pakiet materiałów do natychmiastowego zastosowaniaWięcej informacji na stronie patrona medialnego: www.szkolnictwo.info lub organizatora: www.sukces-konferencje.pl